Condicions de compra

Condicionis generals de compra

1. Generalitats

Aquestes condicions generals de contractació regulen les relacions entre RGB INFORMÀTICA I CONSULTING S.L., amb N.I.F. B-25.359.043, i domicili al carrer Arquitecte Morera i Gatell, nº 2 de Lleida (CP 25.196) i els tercers que comprin qualsevol producte o servei oferts a través de la botiga en línia http://www.rgbconsulting.com/shop.
Les presents condicions generals s'elaboren tenint en compte especialment la següent normativa:
- Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.
- Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació.
- Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris.
- Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
- Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre, pel qual es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals de contractació.

2. Característiques essencials dels productes i serveis

Les característiques essencials dels productes i serveis oferts a la botiga apareixen en pantalla al costat de la identificació visual d'aquests.

3. Preu

El preu dels productes i serveis figura visible al costat de cadascun d'aquests. No està inclòs l'IVA, que s'afegirà posteriorment en el procés de compra. Els preus vigents són els que consten a la pàgina web al moment de realitzar la comanda.

4. Tràmits per a realitzar la compra

Els tràmits per a adquirir productes i serveis a la botiga són els següents:

1. Accedeixi a la informació dels nostres productes/serveis oferts a la botiga.
2. Afegeixi a la cistella de la compra els productes/serveis que desitja comprar prement el botó “Afegir a la cistella” o “Comprar”.
3. En qualsevol moment és possible visualitzar el contingut de la cistella de la compra prement l'opció "La meva cistella” situada en la part superior dreta de la pàgina web.
4. Revisar comanda. Si la comanda és correcta, esculli l'opció “Següent”. En cas contrari, pot afegir o eliminar els productes/serveis corresponents, o continuar comprant, escollint l'opció “Seguir comprant”.
5. Quan hagi acabat d'afegir productes/serveis, esculli l'opció “Processar compra”. Al prémer aquest botó estarà acceptant les presents “Condicions generals de compra”.
6. Enviament i facturació. Introdueixi la seva informació de facturació. Si ja està registrat com a usuari de la pàgina web es mostrarà la seva informació. Premi "Confirmar" si les seves dades són correctes.
7. Validar comanda. Per a realitzar el pagament de la comanda i validar el mateix, procedeixi a seleccionar un dels mètodes de pagament disponibles (Transferència, Domiciliació, PayPal o Targeta).
8. Com a últim pas, premi a “Pagar ara”.
9. Serà redirigit a la passarel·la de pagament si ha seleccionat pagament per PayPal o Targeta. Completi els passos necessaris.
10.Rebrà una confirmació de la compra efectuada. Desi o imprimeixi la referència de comanda per al seu seguiment.

5. Despeses de lliurament i transport. Modalitat de lliurament.

Els productes i serveis amb versió d'utilització o descàrrega en línia no tenen despeses d'enviament. L'engegada del servei es realitzarà en un termini màxim de 2 dies laborables després de la recepció de la confirmació del pagament.

Quan siguin aplicables, les despeses de lliurament i transport s'afegeixen al final del procés de compra, obtenint el preu final. Varien en funció del territori on s'enviïn els productes.

6. Forma de pagament.

És possible abonar el preu dels productes i serveis mitjançant transferència i/o domiciliació bancària.

7. Exercici del dret de desistiment.

7.1. En qualsevol dels casos de desistiment o rescissió del contracte de compravenda del producte o d'adquisició del servei, podrà sol·licitar-la per correu electrònic o per escrit a la següent adreça de contacte.

7.2. Programes de descàrrega en línia. A causa de la naturalesa de la prestació, no serà possible exercitar el dret de desistiment en el cas de programes de descàrrega en línia, en tractar-se de fitxers la instal·lació dels quals, a l'ordinador de l'usuari, es produeix de forma immediata per al seu ús permanent.

7.3. Serveis de suport de programes. Serà possible rescindir el servei de suport d'un programa informàtic si es va contractar com a accessori a la compra d'un d'aquests i s'ha procedit a la seva devolució. Si el servei de suport ha estat adquirit de forma independent podrà rescindir-se durant els primers catorze dies naturals, comptats des de la seva contractació, si no s'ha començat a rebre el servei.

7.4. En el cas de promocions o proves gratuïtes la durada del contracte serà la indicada a les condicions de la promoció o la prova gratuïta.

8. Reclamacions.

L'usuari pot dirigir les seves reclamacions per telèfon, correu electrònic o per escrit a la següent adreça de contacte.

9. Sistema de resolució extrajudicial de conflictes

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del prestador del servei o del domicili de l'usuari si aquest exercís com a consumidor.