Serveis de manteniment

Mantenimient de la seva infraestructura TIC

Manteniment informàtic

El servei de manteniment que oferim als nostres clients té com a missió garantir la cobertura total de la infraestructura informàtica (programari, maquinari, sistema operatiu i antivirus), mitjançant l'abonament d'una quota mensual i constant.

Avantatges de contractar el servei

La contractació d'aquests serveis permet a la seva empresa

Evitar parades

Evitar les aturades provocades per qualsevol incidència o avaria dels apartats sota el contracte de manteniment.

Reduir costos

Eliminar elevats costos en moments no desitjats, derivats de reparacions, avaries i altres incidències.

Prevenció

Disposar de revisions preventives que serveixin per a detectar possibles errors abans que succeeixin, minimitzant el nombre d'aturs en la seva empresa.
Donem una assistència prioritària en la resolució de les avaries o bé substituïm l'equip avariat per un altre d'idèntiques característiques i configuracions per poder treballar a partir de l'endemà, fins que la incidència se solucioni i l'equip del client estigui totalment reparat.
El servei inclou totes les intervencions en mà d'obra, recanvis de components, etc.

Gestionem la complexitat tecnològica de la seva empresa.

Assistència prioritària en la resolució d'incidències i avaries.