Solucions en SaaS

Les nostres solucions al seu servei

Software as a Service

Aquest sevei permet als clients disposar de tota la infraestructura informàtica necessària sense haver d'adquirir-la en propietat, mitjançant l'abonament d'una quota mensual i constant, que inclou una part de lloguer i una part de servei de manteniment.

Tranquilitat i servei

Mitjançant l'abonament d'una quota mensual, vostè evita situacions problemàtiques com:

  • Inversions molt elevades en un moment no desitjat.
  • Facturació per reparació d'avaries i altres incidències.
  • Parades en l'activitat empresarial derivades d'aquestes avaries.
  • Obsolescència dels equips informàtic al cap dels anys.

Conegui les nostres solucions com a servei SaaS.

Obtingui tota la funcionalitat i centri's en el seu negoci.