Factura electrònica

Amb aquesta solució podrà tenir digitalitzat el flux d'emissió de les factures als seus clients.

Funcionalitats i serveis

Factures en format estructurat

Tindrà la possibilitat d'emetre factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per a facilitar el seu tractament automatitzat.

Enviament de factures per correu electrònic

La solució implantada li permetrà enviar factures directament al correu electrònic dels seus clients.

Control de venciment de les factures

Tindrà un sistema de control del venciment de les factures.

Compliment

Podrà assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d'aplicació.

La solució d'RGB Consulting

El mòdul de facturació d'Odoo​

Enviï factures d'aspecte professional directament als seus clients en un sol clic. La factura s'adjunta automàticament al correu electrònic com un arxiu PDF. Estalviï temps amb la gestió de contractes i la facturació recurrent.

En implementar el format electrònic Factura-e, Odoo li permet emetre factures a Administracions Públiques i complir amb la​ ley Crea y Crece aprovada recentment pel Govern d'Espanya.

Preus i bons

Segment I: Pack pime ERP + Factura-e

 • Subscripció anual a Odoo Cloud Advance fins a 49 usuaris.
 • Pack de 200 hores de consultor. Inclou: configuració i personalització d'empresa, implantació de Factura-e i formació online de mòduls d'Odoo segons les necessitats del seu negoci.
 • 45 hores de suport anual online.
 • Preus a partir de 12.546 €
 • Bo Kit Digital màxim aplicable de 12.000 €.

Segment II: Pack petita empresa ERP + Factura-e

 • Subscripció anual a Odoo Cloud Start fins a 9 usuaris.
 • Pack de 90 hores de consultor. Inclou: configuració i personalització d'empresa, implantació de Factura-e i formació online de mòduls d'Odoo segons les necessitats del seu negoci.
 • 30 hores de suport anual online.
 • Preus a partir de 6.375 €
 • Bo Kit Digital màxim aplicable de 6.000 €.

Segment III: Pack autònoms Factura-e

 • Subscripció anual a Odoo SaaS per a un usuari.
 • Pack de 35 hores de consultor. Inclou: configuració, implantació de Factura-e i formació online de mòduls base, compres i vendes d'Odoo per a un usuari.
 • 5 hores de suport anual online.
 • Preus a partir de 2.228 €
 • Bo Kit Digital màxim aplicable de 2.000 €.


Més informació

Contacteu amb nosaltres