Factura electrònica

Amb aquesta solució podrà tenir digitalitzat el flux d'emissió de les factures als seus clients.

Funcionalitats i serveis

Factures en format estructurat

Tindrà la possibilitat d'emetre factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per a facilitar el seu tractament automatitzat.

Enviament de factures per correu electrònic

La solució implantada li permetrà enviar factures directament al correu electrònic dels seus clients.

Control de venciment de les factures

Tindrà un sistema de control del venciment de les factures.

Compliment

Podrà assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d'aplicació.

La solució d'RGB Consulting

Odoo Facturación

Enviï factures d'aspecte professional directament als seus clients en un sol clic. La factura s'adjunta automàticament al correu electrònic com un arxiu PDF. Estalviï temps amb la gestió de contractes i la facturació recurrent.

En implementar el format electrònic Factura-e, Odoo li permet emetre factures a Administracions Públiques i complir amb la​ ley Crea y Crece aprovada recentment pel Govern d'Espanya.

La nostra solució inclou:

  • Implantació i configuració del mòdul de facturació d'Odoo.
  • Formació online segons les necessitats del seu negoci.
  • Assistència telefònica i suport online durant un any.

Preus i bons

Segment I (empreses d'entre 10 i 49 treballadors)

  • A partir de 1.579 €
  • Bo Kit Digital màxim aplicable de 2.000 €.

Segment II (petites empreses o microempreses d'entre 3 i 9 treballadors)

  • A partir de 1.579 €.  
  • Bo Kit Digital màxim aplicable de 2.000 €.

Segment III (microempreses i autònoms de menys de 3 treballadors)

  • A partir de 1.579 €.  
  • Bo Kit Digital màxim aplicable de 1.000 €.


Més informació

Contacteu amb nosaltres