Intel·ligència empresarial i analítica

L'objectiu d'aquesta categoria és possibilitar l'explotació de dades de la seva empresa per a la millora del procés de presa de decisions.

Funcionalitats i serveis

Integració de dades amb altres bases de dades

Tindrà accés a altres bases de dades i a la realització de comparacions amb les dades exposades.

Emmagatzematge de dades

Disposarà d'una capacitat d'emmagatzematge com a mínim d'1 GB per usuari.

Creació de panells de dades estructurades i visuals

Comptarà amb panells de dades personalitzats amb dades rellevants i diferents formes de visualització.

Exportació de dades

Podrá exportar dades a imatges o a documents d'Excel, creant sinergies i compatibilitats amb diferents programes que utilitzi habitualment.

La solució d'RGB Consulting

Odoo i Metabase

La combinació del ERP Odoo, amb la seva potent eina de reporting, i Metabase, la solució Open Source de Business Intelligence, permeten que els seus empleats explotin a fons totes les dades del negoci.

Preus i bons

Segment I: Pack pyme ERP + BI

  • Subscripció anual a Odoo Cloud Advance fins a 49 usuaris.
  • Pack de 200 hores de consultor. Inclou: configuració d'empresa, configuració de Metabase, personalització i formació online de Metabase i mòduls d'Odoo segons les necessitats del seu negoci.
  • 45 hores de suport anual online.
  • Preus a partir de 12.546 €
  • Bo Kit Digital màxim aplicable de 12.000 €.

Segment II: Pack pequeña empresa ERP + BI

  • Subscripció anual a Odoo Cloud Start fins a 9 usuaris.
  • Pack de 90 hores de consultor. Inclou: configuració d'empresa, configuració de Metabase, personalització i formació online de Metabase i mòduls d'Odoo segons les necessitats del seu negoci.
  • 30 hores de suport anual online.
  • Preus a partir de 6.375 €
  • Bo Kit Digital màxim aplicable de 6.000 €.

Segment III: RGB Consulting no ofereix solució BI per aquest segment.


Més informació sobre Metabase

Contacteu amb nosaltres