Gestió de clients

El principal objectiu d'aquesta categoria és digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els seus clients.

Funcionalitats i serveis

Gestió de clients

Serà capaç d'emmagatzemar i consultar les dades de cadascun dels seus clients, des de la seva alta com a oportunitat de negoci.

Gestió de Clients potencials (Leads)

Podrà donar d'alta nous Leads de manera manual o mitjançant una importació per fitxer. Les dades associades als Leads permetran la seva gestió comercial amb l'objectiu de convertir-los en clients. Addicionalment podrà parametritzar regles de negoci per a l'assignació de Leads segons diferents criteris.

Gestió d'oportunitats

Tindrà la possibilitat de gestionar totes les oportunitats de negoci que comportin l'enviament al client potencial o Lead d'ofertes i pressupostos. A més, podrà comprovar l'estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.).

Accions o tasques comercials

L'eina implantada li permetrà crear accions, tasques comercials i alertes, tant de manera manual com automàtica.

Gestió documental

La solució integrarà la gestió centralitzada de la documentació generada, permetent-li inserir i/o vincular documents tant relatius a la seva activitat comercial com els proporcionats pels propis clients.

La solució d'RGB Consulting

Odoo CRM

Odoo disposa d'un complet CRM centrat en el client totalment integrat en el ERP. Administri el canal de venda sense cap esforç. Atregui clients potencials, faci un seguiment de trucades telefòniques i reunions… i molt més.

La nostra solució inclou:

 • Implantació i configuració del mòdul de CRM d'Odoo.
 • Càrrega inicial de clients i contactes.
 • Configuració del flux comercial.
 • Formació online segons les necessitats del seu negoci.
 • Assistència telefònica i suport online durant un any.

Preus i bons

Segment I (empreses d'entre 10 i 49 treballadors)

 • A partir de 3.034 €
 • Bo Kit Digital màxim aplicable de 4.000 €.

Segment II (petites empreses o microempreses d'entre 3 i 9 treballadors)

 • A partir de 1.579 €.  
 • Bo Kit Digital màxim aplicable de 2.000 €.

Segment III (microempreses i autònoms de menys de 3 treballadors)

 • A partir de 1.579 €.  
 • Bo Kit Digital màxim aplicable de 2.000 €.


Més informació

Contacteu amb nosaltres