Crear un nou camp a Odoo 16

Odoo permet crear fàcilment nous camps en qualsevol model. En aquesta entrada del nostre blog expliquem com crear un camp i una vista heretada per a poder visualitzar el camp a la posició desitjada. 

Un exemple

Com a exemple, crearem un nou camp al formulari de contactes. El camp triat és la data de naixement del contacte.

Per crear aquest camp hem d'anar a Configuració > Tècnic > Estructura de la base de dades > Models. En aquest cas seleccionarem el model res.partner. Podem escriure el nom del model en la barra de cerca.


Una vegada seleccionat, premem editar i anem al final de la pàgina i seleccionem “Afegir un element”.


En aquesta finestra definim els paràmetres del camp que afegim:

  • Nom del camp: aquí Odoo recomana que comenci per “x_” per no coincidir, per casualitat, amb el nom d'algun camp definit pel sistema.
  • Etiqueta del camp: nom que volem mostrar a l'usuari.
  • Tipus de camp: tipus de dada (enter, caràcter, data, ….).
  • Camp ajuda: si és necessària, la informació que volem mostrar a l'usuari com a ajuda per a assignar un valor al camp.

 

Ara només ens falta crear una vista heretada per a així poder utilitzar el nou camp.

Hem d'anar a Configuració > Tècnic > Interfície d'usuari > Vistes i crear una vista amb els següents paràmetres:

  • Nom de la vista: res.partner.form.extended (posem el mateix nom que el de la vista a heretar i afegim “estended” per indicar que és una modificació de l'original).
  • Tipus de vista: en aquest cas, la vista que volem substituir és la de Formulari.
  • Seqüència: 16 (respectem el valor que ve per defecte)
  • Vista heretada: res.partner.form
  • Mode d'herència de la vista: Vista d'extensió
  • Estructura: podem veure el codi que hem usat perquè es mostri el camp. En aquest cas hem usat l'atribut <position=”after”> perquè es mostri després del camp del correu electrònic.

 

Podem comprovar els canvis realitzats accedint al formulari de contacte.

Com es pot veure, és molt fàcil crear un camp en Odoo.

en Blog
Tipus de camp a Odoo 16