Presència avançada a internet

L'objectiu d'aquesta categoria és assegurar el posicionament de l'empresa a internet i incrementar el trànsit de visites.

Funcionalitats i serveis

Posicionament bàsic a internet

Posicionament de la informació bàsica del seu negoci, contacte i perfil d'empresa en els principals llocs web, xarxes de negoci o directoris d'empreses i professionals.

Anàlisi de paraules clau

Gestió, cerca i anàlisi de paraules clau amb la finalitat de desenvolupar estratègies útils perquè els cercadors classifiquin el contingut i ajudin els usuaris a trobar resultats rellevants per a les seves consultes.

Anàlisi de la competència

Com a part del servei, se li facilitarà una anàlisi mensual de la competència per a informar-lo de la seva situació enfront dels competidors.

SEO On-Page

La solució haurà d'oferir un servei mínim de dues pàgines o apartats SEU On-Page, optimitzant l'estructura i el contingut intern per a millorar la posició natural de l'empresa en cercadors, així com la indexació i jerarquització del contingut.

La solució d'RGB Consulting

RGB Consulting no ofereix aquests serveis


Contacteu amb nosaltres